شرایط اخذ نمایندگی فروش قطعات

شرايط مورد نياز جهت احراز و اخذ فروشگاه مجاز شرکت تیگارد موتور در سراسر کشور

تبصره: در صورتي كه فروشگاه مجاز در مراكز بورس لوازم يدكي قرار داشته باشد مساحت فروشگاه نبايد كمتر از 12 متر مربع و دهنه آن کمتر از 2.5 متر باشد.
تبصره : در صورتي كه فروشگاه داراي مساحت استاندارد باشد و دهنه فروشگاه كمتر از 4 متر باشد بنا به نظر كارشناس و تصويب كميسيون اعطاي امتياز انجام گيرد.

تبصره: در صورت قرار گرفتن فروشگاه معرفی شده در فاصله كمتر از 2000 متری با نمايندگی‌های مجاز كه هر دو در مناطق بورس لوازم يدكی واقع شده باشند، اعطاء امتياز فروشگاه با تشخيص كميسيون بلامانع است.
تبصره: اعطاي امتياز به فروشگاه‌هايی كه فاصله آنها با نمايندگی مجاز كمتر از 2000 متر باشد و در مناطق خارج از بورس لوازم يدكی واقع شده باشند با اخذ رضايت نامه از نمايندگی مجاز و تشخيص كميسيون بلامانع است.